ErBe Real s.r.o

Realitná agentúra založená v roku 2012 Erikou Bencúrovou, ktorá po skúsenostiach na  slovenskom trhu nehnuteľností sa rozhodla osloviť klientov v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Ponúkame profesionálny prístup a ochotu našich maklérov, pomôcť Vám pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností.

Hlavnou činnosťou nasej realitnej kancelárie je sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti (byty, domy, polyfunkčné objekty, kancelárske priestory, priemyselné objekty, pozemky, a pod.) a poskytovanie kompletného právneho servisu:

 • vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných zmlúv, návrhov na vklad na Okresný úrad Katastrálny odbor
 • vypracovanie znaleckého posudku certifikovaným znalcom
 • zabezpečenie listov vlastníctva a snímok z katastrálnej mapy
 • bezplatné poradenstvo a spoluprácu pri riešení hypotekárnych úverov
 • bezplatné uverejnenie nehnuteľnosti v ponuke na našej web stránke a ďalších realitných inzertných portáloch

Kvalitou poskytovaných služieb, efektívnymi rozhodnutiami a inovatívnymi riešeniami chceme maximálne uspokojovať potreby a túžby našich zákazníkov.

Prečo predávať, kupovať a prenajímať nehnuteľnosť v našej agentúre?

 • profesionálny prístup maklérov
 • k našim klientom pristupujeme individuálne
 • Vašu kúpu, predaj či prenájom nehnuteľnosti sa snažíme zrealizovať v čo najkratšom termíne
 • v prípade predaja, kúpy, alebo prenájmu nehnuteľnosti v našej agentúre, právne a finančné poradenstvo zdarma
 • ďalej Vám radi pomôžeme pri vybavovaní hypotekárneho úveru na nehnuteľnosť vybranú našou realitnou kanceláriou

Spolupracujeme:

Naša realitná kancelária spolupracuje s renomovaným a skúseným finančným sprostredkovateľom. V prípade záujmu o jeho služby, ktoré zahŕňajú:  

 • vypracovanie finančnej analýzy potrebnej k predloženiu ponúk zo všetkých hypotekárnych bánk na Slovensku, s ohľadom na Vaše ciele a možnosti,
 • porovnanie ponúk s poukázaním na všetky výhody, ale aj podmienky ich získania
 • kvalitné spracovanie úverového procesu a priebežné informovanie o stave
 • finalizáciu a podpis úveru podľa Vašich predstáv, s dôrazom na osobný prístup k Vám
 • následný servis a starostlivosť

volajte :    Marek Hardoň, 0910 990 825, marek.hardon@syndicatefinance.sk

Právnická poradňa :

Kontaktné údaje na vyžiadanie.

Program AML

 Naša realitná kancelária :

 • má vypracovaný PROGRAM AML, ktorý je v súlade so Zákonom č. 52/2018 Z.z. z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • uplatňuje rizikovo – orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
 • uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
 • má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie
 • má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
 • má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania